PELLET

W związku z nowelizacją USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM od 1 stycznia 2019 r. wymagane będzie podanie NUMERU PESEL oraz NUMERU DOW. OSOBISTEGO w celu zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy osób fizycznych). W przypadku nie podania przy zamówieniu wymaganych danych nie będziemy mogli zastosować zwolnienia a co za tym idzie będzie naliczony podatek akcyzowy CN2701 w kwocie 37,47 zł brutto do każdej tony. Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne – przechowujemy je i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa - plik PDF )

Pellet

Sekretem najwyższej jakości peletu jest odpowiednio dobrana technologia jego produkcji oraz pewne źródło pochodzenia materiału. 100% drewna iglastego w postaci sosny, modrzewia,  jodły i świerka poddawane jest obróbce korowania, przez co zrębka i trocina użyta do produkcji peletu nie zawiera kory, w której mogą znajdować się zanieczyszczenia mineralne tj. piasek.

Pozbycie się kory jest jednym z decydujących czynników wpływających na zawartość popiołu w pelecie i bezawaryjną pracę kotła CO.
Image

Pellet OLCZYK

PRZEZNACZENIE

To ekologiczne paliwo z drewna wykonane w Tartaku "Olczyk", przeznaczone do wytwarzania ciepła w kotłach dedykowanych do spalania pelletu. Pellet do celów grzewczych może być wykorzystywany w domach jednorodzinnych, hotelach, obiektach przemysłowych, magazynach, obiektach użyteczności publicznej, oraz wszędzie tam gdzie występuje zapotrzebowanie na energię cieplną.

SKŁAD

Wysuszone trociny z drewna sosnowego, sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Proces ten zachodzi bez udziału dodatkowych lepiszczy. Pellet posiada wysokie wartości energetyczne, niską zawartość wilgoci, z 1 tony pelletu powstaje po spaleniu ok. 4 kg ekologicznego popiołu, który może być wykorzystany jako naturalny nawóz ogrodniczy. Jest przyjazny dla środowiska - produkcja pelletu nie powoduje dodatkowej wycinki drzew w lesie.
Pellet OLCZYK Damian Wróbel
SPECYFIKACJA
Średnica
6 mm +/- 1 mm
Długość
3,5 cm ( max 1% wyprasek > 4,5 cm )
Wilgotność
≤ 10%
Zawartość popiołu
≤ 0,7%
Ciepło spalania
≥ 16.500 MJ/kg
Wartość opałowa
powyżej 18300 kJ
Gęstość nasypowa
> 600 kg/m3
Pellet OLCZYK w liczbach
Pellet OLCZYK w liczbach

Test spalania

PELLETU
Logo ECOSKŁAD Damian Wróbel